Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
21 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef BIAŁK za
2 Waldemar BRADTKE przeciw
3 Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK przeciw
4 Arkadiusz DETTLAFF przeciw
5 Jan ELLWART za
6 Jan GŁOWIENKA za
7 Przemysław GRANDICKI za
8 Zbigniew GROENWALD przeciw
9 Aleksandra HALLMANN wstrzymał się
10 Sławomir IDKOWIAK za
11 Łukasz KORTHALS wstrzymał się
12 Henryk KUNC przeciw
13 Józef MUSIAŁKOWSKI za
14 Wojciech MYŚLISZ za
15 Marcin NIKRANT przeciw
16 Florian PIEPER za
17 Eugeniusz PLIŃSKI za
18 Marcin SELONKE wstrzymał się
19 Marcin SIKORA za
20 Adam STYN za
21 Monika WEGNER przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 6 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef BIAŁK za
2 Waldemar BRADTKE wstrzymał się
3 Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK przeciw
4 Arkadiusz DETTLAFF przeciw
5 Jan ELLWART za
6 Jan GŁOWIENKA za
7 Przemysław GRANDICKI za
8 Zbigniew GROENWALD przeciw
9 Aleksandra HALLMANN wstrzymał się
10 Sławomir IDKOWIAK za
11 Łukasz KORTHALS przeciw
12 Henryk KUNC wstrzymał się
13 Józef MUSIAŁKOWSKI za
14 Wojciech MYŚLISZ za
15 Marcin NIKRANT przeciw
16 Florian PIEPER za
17 Eugeniusz PLIŃSKI za
18 Marcin SELONKE wstrzymał się
19 Marcin SIKORA wstrzymał się
20 Adam STYN za
21 Monika WEGNER przeciw