Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
21 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
20 1 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
20 0 0 1 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 4 0 0 0