Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 0 4 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 0 4 0 0