Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie dotyczącej niedawno zrealizowanej oraz nadzorowanej przez Urząd Gminy inwestycji w Darzlubiu

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-06-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-06-21