Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
66 - rozwiń Interpelacja w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska interpelacja Marcin NIKRANT 2023-11-20 2023-12-04
65 - rozwiń Interpelacja w sprawie stanu nawierzchni ulicy Puckiej w Darzlubiu interpelacja Marcin NIKRANT 2023-10-26 2023-11-17
64 - rozwiń Wniosek o instalację radarowych wyświetlaczy prędkości wniosek Józef MUSIAŁKOWSKI 2023-08-31 2023-09-20
63 - rozwiń Interpelacja w sprawie stanu Drogi Wojewódzkiej Nr 213 przechodzącej przez miejscowość Połczyno z prośbą o ustosunkowanie się do pisma i udzielenie informacji. interpelacja Łukasz KORTHALS 2023-07-07 2023-07-11
62 - rozwiń Interpelacja w sprawie uwagi dotyczącej wykonanego opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego fragmentów wsi Połchowo, Smolno, Brudzewo, Połczyno, Gnieżdżewo i Swarzewo interpelacja Łukasz KORTHALS 2023-06-27 2023-07-05
61 - rozwiń Interpelacja dot. budowy sal sportowych o lekkiej konstrukcji w Połczynie i w Swarzewie. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2023-05-25 2023-06-07
60 - rozwiń Zapytanie dotyczące sposobu budowy kanalizacji w Leśniewie zapytanie Monika WEGNER 2022-02-15 2022-02-16
59 - rozwiń Interpelacja w sprawie kontroli palenisk indywidualnych w zakresie spalania odpadów i niskiej jakości paliw stałych oraz jakości powietrza w Gminie Puck. interpelacja Marcin NIKRANT 2022-01-31 2022-02-09
58 - rozwiń Zapytanie dotyczące zwoływania Zebrań Wiejskich w dobie pandemii koronawirusa. zapytanie Monika WEGNER 2021-03-30 2021-04-16
57 - rozwiń Wniosek do Wójta Gminy Puck o reprezentowanie interesów mieszkańców Swarzewa w trakcie prac przy przygotowaniu Planu Ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2020-11-05 2020-11-17
56 - rozwiń W zwiazku z trwajacymi pracami nad Planem Ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wniosek do Wójta Gminy Puck o reprezentowanie interesów mieszkańców Swarzewa interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2020-11-05 2020-11-17
55 - rozwiń W sprawie podjęcia skutecznych działań w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców niedogodnościami wynikającymi z realizacji projektu interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2020-07-23 2020-07-27
54 - rozwiń zapytanie do Wójta Gminy Puck dotyczące zawiadomienia do prokuratury o mozliwości popełnienia przestępstwa w związku z zaniżonym tonażem wywozu odpadów. zapytanie Monika WEGNER 2020-07-21 2020-07-28
53 - rozwiń Interpelacja w sprawie zadłużenia mieszkańców Gminy Puck związanego z nieopłacaniem rachnków za odbiór i wywóz śmieci oraz działań podjętych przez Wójta Gminy Puck zmierzajacych do skutecznej windykacji długów interpelacja Marcin NIKRANT 2020-07-14 2020-07-24
52 - rozwiń Interpelacja bezpiecznej komunikacji pieszych w Gminie Puck. interpelacja Marcin NIKRANT 2020-07-02 2020-07-15
51 - rozwiń Zapytanie dotyczące projektu zagospodarowania terenu znajdującego się za remizą strażacką w Leśniewie. zapytanie Marcin NIKRANT 2020-07-02 2020-07-15
50 - rozwiń Realizacja oraz nadzór przez Urząd Gminy inwestycji gminnej o nazwie interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-06-19 2020-06-29
49 - rozwiń Interpelacja dotycząca zdalnego trybu obradowania interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-05-08 2020-05-25
48 - rozwiń Zapytanie dotyczące udostępnienia list wyborców Poczcie Polskiej. zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-04-24 2020-04-29
47 - rozwiń Wniosek o uruchomienie środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2020-03-20 2020-03-26
46 - rozwiń Zapytania związane z uchwałą Rady Gminy Puck z dnia 9.07.2020 r. podwyższającą odpłatność za wywadów komunalnych. interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-07-24 2020-08-03
45 - rozwiń W związku z pandemią koronowirusa, wniosek o podjęcie kroków mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania firm działajacych na terenie Gminy interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2020-03-20 2020-03-26
44 - rozwiń Zapytanie dotyczące kosztu 1 kilometra linii 667 PKS zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-02-21 2020-03-05
43 - rozwiń Wniosek o dołączenie Gminy Puck do Programu "Bilet Metropolitarny" wniosek Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2020-02-18 2020-03-09
42 - rozwiń Zapytanie w sprawie udziału Gminy Puck w programie zintegorwanego biletu dla Pomorza Fala. zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-12-04 2019-12-17
41 - rozwiń Zapytanie dotyczące konsultacji społecznych zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-12-04 2019-12-18
40 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji na temat wprowadzenia na terenie Gminy Puck dwujęzycznych nazw miejscowości. zapytanie Arkadiusz DETTLAFF 2019-11-08 2019-11-21
39 - rozwiń Wniosek o wyniki egzaminu ośmoklasisty oraz zapytanie jakie działania podejmuje Gmina, aby wyniki były porównywalne z wynikami w województwie. interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-11-14 2019-11-28
38 - rozwiń Wniosek o wyniki egzaminu ośmoklasisty za rok 2018, wyniki egzaminów gimnazjalnych za rok 2018 oraz 4 lata wstecz wniosek Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-11-14 2019-11-28
37 - rozwiń Interpelacja o wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji w Pucku w sprawie nieprzestrzegania znaków drogowych dot. prędkości na ul. Rajskiej w Gnieżdżewie interpelacja Jan ELLWART 2019-11-07 2019-11-22
36 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-10-08 2019-10-21
35 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-10-08 2019-10-21
34 - rozwiń Wniosek w sprawie podjęcia działań uniemożliwiających likwidacje przystanku autobusowego PKS na trasie pomiędzy Połczynem a Puckiem wniosek Łukasz KORTHALS 2019-10-03 2019-10-30
33 - rozwiń Nie przyjęto wniosek o stypendium wniosek Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-09-12 2019-09-26
32 - rozwiń Wniosek w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Puckiej oraz Akacjowej w Mrzezinie wniosek Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-09-12 2019-09-25
31 - rozwiń Udzielenie informacji dotyczącej Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-09-12 2019-09-30
30 - rozwiń Wniosek o wykonanie trzech progów zwalniających na ul. Piaskowej w Leśniewie. wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-19 2019-09-12
29 - rozwiń wniosek o zamontowanie progów zwalniających na ul. Polnej w Połczynie wniosek Łukasz KORTHALS 2019-08-26
28 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-13 2019-08-27
27 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-13 2019-08-27
26 - rozwiń Zapytanie w sprawie dotyczącej zamontowania i późniejszego usunięcia znaków D-40 Strefa zamieszkania na terenie wsi Mała Piaśnica, Sołectwo Domatówko zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-05 2019-08-14
25 - rozwiń Wniosek o ponowne rozpatrzenie pisma w sprawie montażu i zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-27 2019-07-10
24 - rozwiń Interpelacja w sprawie dotyczącej niedawno zrealizowanej oraz nadzorowanej przez Urząd Gminy inwestycji w Darzlubiu interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-06-14 2019-06-21
23 - rozwiń Wniosek o poprawienie bezpieczeństwa wysiadających na przystanku autobusowym w Mechowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-03 2019-09-12
22 - rozwiń Prośba o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni poprzez utwardzenie za pomocą płyt YOMB oraz oświetlenie ulicy Piaskowej w Leśniewie w ciągu drogi gminnej Puck - Wejherowo wniosek Marcin NIKRANT 2019-04-29 2019-05-30
21 - rozwiń Zapytania dotyczące byłego wysypiska śmieci zlokalizowanego na terenie Gminy Puck interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2019-04-15 2019-05-06
20 - rozwiń Udostępnienie danych dotyczących kwot inwestycji na modernizację szkół w Gminie Puck w latach 2008-2018 interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-04-12 2019-04-16
19 - rozwiń Interpelacja dotycząca masztu telekomunikacyjnego usytuowanego w Starzynie przy ul. Głuszewskiej interpelacja Monika WEGNER 2019-04-01 2019-04-12
18 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na drogach, znajdujących się na terenie Gminy Puck, poprzez montaż luster drogowych wniosek Marcin NIKRANT 2019-03-28 2019-05-20
17 - rozwiń Podjecie działań zmierzających do montażu oraz zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-03-28 2019-04-23
16 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszach Dróg Samorządowych interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-03-27 2019-04-09
15 - rozwiń Prace termomodernizacyjne oraz koszty ogrzewania budynków OSP znajdujących się na terenie Gminy Puck interpelacja Marcin NIKRANT 2019-03-18 2019-03-22
14 - rozwiń Wyjaśnienia kwestii kredytu poręczonego przez gminę oraz użyczenia terenu dz. Nr 267/20 o powierzchni 7000 m2 pod Muzeum Kocham Bałtyk ul. Władysławowska 39 w Swarzewie – firmie Pozytywne Inicjatywy oraz zamiaru zakupu części dz. Nr 267/20 o powierzchni około 4500 m2 pod budowę przedszkola dla 100 dzieci przez wymienioną wyżej firmę. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2019-03-15 2019-03-28
13 - rozwiń Wniosek o naprawę uszkodzonego przepustu drogowego na ulicy Mechowskiej. wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad działania programu, w ramach którego na drogach gminnych układane są płyty YOMB interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie działań kontrolnych wobec firm zajmujących się odbieraniem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-05
10 - rozwiń Wniosek o wycięcie drzew stwarzających zagrożenie dla podróżnych i pieszych wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-14
9 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Puckiej w Leśniewie, która stanowi drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Darzlubia interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
8 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa na ulicy Ofiar Piaśnicy, Wejherowskiej, Kaszubskiej, które stanowią drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Wielkiej Piaśnicy. interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
7 - rozwiń Wniosek o przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej w Leśniewie oraz wykonanie wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
6 - rozwiń W sprawie działań w ochronie zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców Gminy Puck, polegających na wycięciu zagrażających wyżej wymienionym drzew interpelacja Marcin NIKRANT 2019-01-31 2019-02-11
5 - rozwiń Pytania dotyczące propozycji działań w zakresie sieci szkół w roku 2019 zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-01-30
4 - rozwiń Zmiana nazwy miejscowości Darzlubie na Darżlubie interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-02-11
3 - rozwiń wniosek o zmianę zapisu znaku drogowego na ścieżce rowerowej z „Dojazd do ul. Dambków” na „Dojazd do ul. Dambków i nie dotyczy maszyn rolniczych na odcinku 300 metrów” interpelacja Jan ELLWART 2019-01-14 2019-01-24
2 - rozwiń Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Wyzwolenia 1920 interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27
1 - rozwiń Spowodowanie usunięcia reklam umieszczonych na naczepach samochodowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 od Gnieżdżewa w kierunku Władysławowa interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27