Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udzielenie informacji dotyczącej Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-09-30