Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Puckiej oraz Akacjowej w Mrzezinie

Numer: 32, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Insp. ds. dróg i infrastruktury technicznej , data odpowiedzi: 2019-09-25