Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące projektu zagospodarowania terenu znajdującego się za remizą strażacką w Leśniewie.

Numer: 51, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2020-07-02, data przekazania: 2020-07-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-07-15