Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
32 - rozwiń Wniosek w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Puckiej oraz Akacjowej w Mrzezinie wniosek Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-09-12
31 - rozwiń Udzielenie informacji dotyczącej Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-09-12
30 - rozwiń Wniosek o wykonanie trzech progów zwalniających na ul. Piaskowej w Leśniewie. wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-19 2019-09-12
29 - rozwiń wniosek o zamontowanie progów zwalniających na ul. Polnej w Połczynie wniosek Łukasz KORTHALS 2019-08-26
28 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-13 2019-08-27
27 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-13 2019-08-27
26 - rozwiń Zapytanie w sprawie dotyczącej zamontowania i późniejszego usunięcia znaków D-40 Strefa zamieszkania na terenie wsi Mała Piaśnica, Sołectwo Domatówko zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-08-05 2019-08-14
25 - rozwiń Wniosek o ponowne rozpatrzenie pisma w sprawie montażu i zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-27 2019-07-10
24 - rozwiń Interpelacja w sprawie dotyczącej niedawno zrealizowanej oraz nadzorowanej przez Urząd Gminy inwestycji w Darzlubiu interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-06-14 2019-06-21
23 - rozwiń Wniosek o poprawienie bezpieczeństwa wysiadających na przystanku autobusowym w Mechowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-06-03 2019-09-12
22 - rozwiń Prośba o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni poprzez utwardzenie za pomocą płyt YOMB oraz oświetlenie ulicy Piaskowej w Leśniewie w ciągu drogi gminnej Puck - Wejherowo wniosek Marcin NIKRANT 2019-04-29 2019-05-30
21 - rozwiń Zapytania dotyczące byłego wysypiska śmieci zlokalizowanego na terenie Gminy Puck interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2019-04-15 2019-05-06
20 - rozwiń Udostępnienie danych dotyczących kwot inwestycji na modernizację szkół w Gminie Puck w latach 2008-2018 interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-04-12 2019-04-16
19 - rozwiń Interpelacja dotycząca masztu telekomunikacyjnego usytuowanego w Starzynie przy ul. Głuszewskiej interpelacja Monika WEGNER 2019-04-01 2019-04-12
18 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na drogach, znajdujących się na terenie Gminy Puck, poprzez montaż luster drogowych wniosek Marcin NIKRANT 2019-03-28 2019-05-20
17 - rozwiń Podjecie działań zmierzających do montażu oraz zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie wniosek Marcin NIKRANT 2019-03-28 2019-04-23
16 - rozwiń Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszach Dróg Samorządowych interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-03-27 2019-04-09
15 - rozwiń Prace termomodernizacyjne oraz koszty ogrzewania budynków OSP znajdujących się na terenie Gminy Puck interpelacja Marcin NIKRANT 2019-03-18 2019-03-22
14 - rozwiń Wyjaśnienia kwestii kredytu poręczonego przez gminę oraz użyczenia terenu dz. Nr 267/20 o powierzchni 7000 m2 pod Muzeum Kocham Bałtyk ul. Władysławowska 39 w Swarzewie – firmie Pozytywne Inicjatywy oraz zamiaru zakupu części dz. Nr 267/20 o powierzchni około 4500 m2 pod budowę przedszkola dla 100 dzieci przez wymienioną wyżej firmę. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2019-03-15 2019-03-28
13 - rozwiń Wniosek o naprawę uszkodzonego przepustu drogowego na ulicy Mechowskiej. wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad działania programu, w ramach którego na drogach gminnych układane są płyty YOMB interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie działań kontrolnych wobec firm zajmujących się odbieraniem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-05
10 - rozwiń Wniosek o wycięcie drzew stwarzających zagrożenie dla podróżnych i pieszych wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-14
9 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Puckiej w Leśniewie, która stanowi drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Darzlubia interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
8 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa na ulicy Ofiar Piaśnicy, Wejherowskiej, Kaszubskiej, które stanowią drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Wielkiej Piaśnicy. interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
7 - rozwiń Wniosek o przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej w Leśniewie oraz wykonanie wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
6 - rozwiń W sprawie działań w ochronie zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców Gminy Puck, polegających na wycięciu zagrażających wyżej wymienionym drzew interpelacja Marcin NIKRANT 2019-01-31 2019-02-11
5 - rozwiń Pytania dotyczące propozycji działań w zakresie sieci szkół w roku 2019 zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-01-30
4 - rozwiń Zmiana nazwy miejscowości Darzlubie na Darżlubie interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-02-11
3 - rozwiń wniosek o zmianę zapisu znaku drogowego na ścieżce rowerowej z „Dojazd do ul. Dambków” na „Dojazd do ul. Dambków i nie dotyczy maszyn rolniczych na odcinku 300 metrów” interpelacja Jan ELLWART 2019-01-14 2019-01-24
2 - rozwiń Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Wyzwolenia 1920 interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27
1 - rozwiń Spowodowanie usunięcia reklam umieszczonych na naczepach samochodowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 od Gnieżdżewa w kierunku Władysławowa interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27