Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
14 - rozwiń Wyjaśnienia kwestii kredytu poręczonego przez gminę oraz użyczenia terenu dz. Nr 267/20 o powierzchni 7000 m2 pod Muzeum Kocham Bałtyk ul. Władysławowska 39 w Swarzewie – firmie Pozytywne Inicjatywy oraz zamiaru zakupu części dz. Nr 267/20 o powierzchni około 4500 m2 pod budowę przedszkola dla 100 dzieci przez wymienioną wyżej firmę. interpelacja Arkadiusz DETTLAFF 2019-03-15
13 - rozwiń Wniosek o naprawę uszkodzonego przepustu drogowego na ulicy Mechowskiej. wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad działania programu, w ramach którego na drogach gminnych układane są płyty YOMB interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-14
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie działań kontrolnych wobec firm zajmujących się odbieraniem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-28 2019-03-05
10 - rozwiń Wniosek o wycięcie drzew stwarzających zagrożenie dla podróżnych i pieszych wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-14
9 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Puckiej w Leśniewie, która stanowi drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Darzlubia interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
8 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa na ulicy Ofiar Piaśnicy, Wejherowskiej, Kaszubskiej, które stanowią drogę powiatową na odcinku od Leśniewa do Wielkiej Piaśnicy. interpelacja Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
7 - rozwiń Wniosek o przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej w Leśniewie oraz wykonanie wniosek Marcin NIKRANT 2019-02-18 2019-03-01
6 - rozwiń W sprawie działań w ochronie zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców Gminy Puck, polegających na wycięciu zagrażających wyżej wymienionym drzew interpelacja Marcin NIKRANT 2019-01-31 2019-02-11
5 - rozwiń Pytania dotyczące propozycji działań w zakresie sieci szkół w roku 2019 zapytanie Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-01-30
4 - rozwiń Zmiana nazwy miejscowości Darzlubie na Darżlubie interpelacja Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK 2019-01-23 2019-02-11
3 - rozwiń wniosek o zmianę zapisu znaku drogowego na ścieżce rowerowej z „Dojazd do ul. Dambków” na „Dojazd do ul. Dambków i nie dotyczy maszyn rolniczych na odcinku 300 metrów” interpelacja Jan ELLWART 2019-01-14 2019-01-24
2 - rozwiń Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Wyzwolenia 1920 interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27
1 - rozwiń Spowodowanie usunięcia reklam umieszczonych na naczepach samochodowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 od Gnieżdżewa w kierunku Władysławowa interpelacja Jan ELLWART 2018-12-13 2018-12-27