Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
46 interpelacja 0000-00-00
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos