Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie działań kontrolnych wobec firm zajmujących się odbieraniem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: GKiOŚ, data odpowiedzi: 2019-03-05