Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Proponowany porządek obrad (PDF, 633.34Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-13 informacja
2 8.Informacja OKSiT (PDF, 625.04Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-12 sprawozdanie
3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puck za 2023 rok (PDF, 10.07Mb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-12 sprawozdanie
4 Raport o stanie Gminy Puck za 2023 (PDF, 6.53Mb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-12 sprawozdanie
5 20.Projekt uchwały-Brudzewo (PDF, 5.17Mb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
6 19. Projekt uchwały Starzyński DWÓR (PDF, 4.80Mb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
7 18. Projekt uchwały - sprzedaż Smolno (PDF, 596.78Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
8 17. Projekt uchwały- sprzedaż Leśniewo (PDF, 515.61Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
9 16. Projekt uchwały- przejęcie Domatówko (PDF, 540.97Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
10 15. Projekt uchwały- nazwa ulicy Rekowo Górne (PDF, 479.15Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
11 14. Projekt uchwały- nazwa ulicy Mrzezino (PDF, 451.89Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
12 13. Projekt uchwały- zmiana planu sieci publicznych szkół (PDF, 593.07Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
13 12. Projekt uchwały- ustalenie wysokości opłat (PDF, 555.83Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
14 11. Projekt uchwały- wybor przedstawciela ZPGZP (PDF, 233.52Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
15 7b projekt uchwały- absol. (PDF, 233.51Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
16 7b projekt uchwały- absol. (PDF, 233.51Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
17 7a. Projekt uchwały- rozp. i zatw. spraw. finans. (PDF, 226.92Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
18 6. Projekt uchwały- wotum zaufania (PDF, 218.84Kb)
III Sesja Rady Gminy Puck
2024-06-11 projekt uchwały
19 Informcja Komisja skarg (PDF, 130.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 projekt uchwały
20 Informacja o połączonych Komisjach Stałych Rady 13.06.2024r. (PDF, 153.50Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-31 informacja
21 Informcja Komisja rew 06 2024 (PDF, 127.20Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 informacja
22 Informcja Komisja Bezp. 2024 (PDF, 136.61Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-22 informacja
23 Uchwała Nr II 13 24 (PDF, 183.20Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
24 Uchwała Nr II 12 24 (PDF, 1.06Mb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
25 Uchwała Nr II 11 24 (PDF, 665.06Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
26 Uchwała Nr II 10 24 (PDF, 2.37Mb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
27 Uchwała Nr II 9 24 (PDF, 274.54Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
28 Uchwała Nr II 8 24 (PDF, 124.98Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
29 Uchwała Nr II 7 24 (PDF, 117.32Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
30 Uchwała Nr II 6 24 (PDF, 181.93Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-22 uchwała
31 Informcja Komisja skarg, wniosków i petycji 21.05.2024 (PDF, 127.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
32 10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa (PDF, 174.86Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-15 projekt uchwały
33 Zawiadomienie (PDF, 302.43Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-14 informacja
34 Projekt uchwały w sprawie wysokości diet (PDF, 1.10Mb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-14 projekt uchwały
35 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków (PDF, 651.42Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-14 projekt uchwały
36 Projekt uchwały- skład osobowy Komisji Stałych Rady (PDF, 247.18Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 projekt uchwały
37 Projekt uchwały- Komisja skarg (PDF, 105.23Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 projekt uchwały
38 Projekt uchwały- Komisja rewizyjna (PDF, 98.10Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 projekt uchwały
39 Projekt uchwały- skład liczbowy (PDF, 172.87Kb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 projekt uchwały
40 Projekt uchwały -zmiany w budżecie (PDF, 2.07Mb)
II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 projekt uchwały
41 Uchwała Nr I 5 24 (PDF, 107.32Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 uchwała
42 Uchwała Nr I 4 24 (PDF, 176.79Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 uchwała
43 Uchwała Nr I 3 24 (PDF, 281.27Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 uchwała
44 Uchwała Nr I 2 24 (PDF, 111.19Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 uchwała
45 Uchwała Nr I 1 24 (PDF, 105.89Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-13 uchwała
46 Projekt uchwały-potwierdzenie obowoązków (PDF, 97.45Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-07 projekt uchwały
47 Projekt uchwały- upoważnienie (PDF, 197.35Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-07 projekt uchwały
48 Projekt uchwały- ustalenie wynagrodzenia (PDF, 269.12Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-07 projekt uchwały
49 Projekt uchwały-Wice (PDF, 108.21Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-07 projekt uchwały
50 Projekt uchwały- Przewodniczący (PDF, 97.40Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-07 projekt uchwały
51 zawiadomienie (PDF, 259.07Kb)
I Sesja Rady Gminy Puck
2024-05-06 informacja