Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyjaśnienia kwestii kredytu poręczonego przez gminę oraz użyczenia terenu dz. Nr 267/20 o powierzchni 7000 m2 pod Muzeum Kocham Bałtyk ul. Władysławowska 39 w Swarzewie – firmie Pozytywne Inicjatywy oraz zamiaru zakupu części dz. Nr 267/20 o powierzchni około 4500 m2 pod budowę przedszkola dla 100 dzieci przez wymienioną wyżej firmę.

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-03-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz DETTLAFF radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-28