Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prace termomodernizacyjne oraz koszty ogrzewania budynków OSP znajdujących się na terenie Gminy Puck

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Inspektor ds. ochrony p.pożarowej, data odpowiedzi: 2019-03-22