Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszach Dróg Samorządowych

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-03-27

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: insp. ds. integracji europejskiej, data odpowiedzi: 2019-04-09