Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjecie działań zmierzających do montażu oraz zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie

Numer: 17, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: GKiOŚ.ROL, data odpowiedzi: 2019-04-23