Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania dotyczące byłego wysypiska śmieci zlokalizowanego na terenie Gminy Puck

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz DETTLAFF radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: OŚiGW, data odpowiedzi: 2019-05-06