Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o ponowne rozpatrzenie pisma w sprawie montażu i zasypania rur melioracyjnych w rowie melioracyjnym na działce nr 18/4 w Domatowie

Numer: 25, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: GKiOŚ.ROL., data odpowiedzi: 2019-07-10