Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie w sprawie dotyczącej zamontowania i późniejszego usunięcia znaków D-40 Strefa zamieszkania na terenie wsi Mała Piaśnica, Sołectwo Domatówko

Numer: 26, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy Puck; Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-08-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-08-14