Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Nie przyjęto wniosek o stypendium

Numer: 33, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: ZOPO, data odpowiedzi: 2019-09-26