Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące udostępnienia list wyborców Poczcie Polskiej.

Numer: 48, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2020-04-24, data przekazania: 2020-04-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-04-29