Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pytania dotyczące propozycji działań w zakresie sieci szkół w roku 2019

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Biuro Rady
data wpływu: 2019-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2019-01-30