Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja bezpiecznej komunikacji pieszych w Gminie Puck.

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2020-07-02, data przekazania: 2020-07-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wot Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji , data odpowiedzi: 2020-07-15