Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zadłużenia mieszkańców Gminy Puck związanego z nieopłacaniem rachnków za odbiór i wywóz śmieci oraz działań podjętych przez Wójta Gminy Puck zmierzajacych do skutecznej windykacji długów

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2020-07-14, data przekazania: 2020-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-07-24