Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie działań w ochronie zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców Gminy Puck, polegających na wycięciu zagrażających wyżej wymienionym drzew

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-11