Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/6/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. opiniowanie i analiza skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

2. przygotowanie projektów uchwał przedstawiających rozstrzygnięcie odnośnie złożonej skargi;

3.  rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz PLIŃSKI członek
Marcin SIKORA 0przewodniczący
Monika WEGNER członek