KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/6/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz PLIŃSKI członek
Marcin SIKORA 0przewodniczący
Monika WEGNER członek