KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/7/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz DETTLAFF członek
Przemysław GRANDICKI 0przewodniczący
Aleksandra HALLMANN członek
Henryk KUNC członek