Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/7/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) funkcjonowanie placówek oświatowych;

2) funkcjonowanie placówek kultury;

3) rozwój sportu i obiektów sportowych;

4) turystyka i promocji Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz DETTLAFF członek
Przemysław GRANDICKI 0przewodniczący
Aleksandra HALLMANN członek
Henryk KUNC członek