Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Data posiedzenia
29-05-2024, godz. 14:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Pucku

Porządek obrad