Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
KOMISJA DS. SAMORZĄDU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Data posiedzenia
06-06-2024, godz. 14:30
Miejsce posiedzenia
Posiedzenie wyjazdowe, zbiórka: Urząd Gminy w Pucku

Porządek obrad