Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
KOMISJA REWIZYJNA

Data posiedzenia
03-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Pucku

Porządek obrad

  • 1. Stwierdzenie prawomocności i informacja o Posiedzeniu Komisji.
  • 2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Puck za 2023 rok.
  • 3. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Puck za 2023 rok.
  • 4. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puck Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.