Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
KOMISJA BUDŻETOWA, INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KOMISJA DS. SAMORZĄDU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, KOMISJA REWIZYJNA, KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Sala Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17, 84-100 Żelistrzewo

Porządek obrad