Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca masztu telekomunikacyjnego usytuowanego w Starzynie przy ul. Głuszewskiej

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika WEGNER radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: BGG oraz GKOŚiRol., data odpowiedzi: 2019-04-12