Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni poprzez utwardzenie za pomocą płyt YOMB oraz oświetlenie ulicy Piaskowej w Leśniewie w ciągu drogi gminnej Puck - Wejherowo

Numer: 22, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: IZP, data odpowiedzi: 2019-05-30