Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

KOMISJA REWIZYJNA

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA REWIZYJNA

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

1.  na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy, dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2.  rozpatrzenie:

a/  sprawozdania finansowego,

b/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,

c/  informacji o stanie mienia Gminy,

d/ zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi

3/ przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar BRADTKE członek
Sławomir IDKOWIAK 0przewodniczący
Marcin NIKRANT członek