Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad działania programu, w ramach którego na drogach gminnych układane są płyty YOMB

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-03-14