Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące konsultacji społecznych

Numer: 41, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-12-04, data przekazania: 2019-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-18