Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej w Leśniewie oraz wykonanie

Numer: 7, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Puck
data wpływu: 2019-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin NIKRANT radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Puck

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-03-01