Przejdź do treści

Łukasz Korthals

Zdjęcie: Łukasz Korthals
Zdjęcie: Łukasz Korthals

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 321
Przynależność
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I ROZWÓJ GMINY PUCK
Klub
JEDNOŚĆ I ROZWÓJ, RAZEM DLA GMINY PUCK
Dyżury
Kontakt lukasz.korthals@gmina.puck.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA BUDŻETOWA, INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Interpelacja w sprawie podjęcia niezwłocznych działań związanych z wykonaniem odwodnienia miejscowości Połczyno. interpelacja 2024-05-20
2 Prośba o zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Połczynie. interpelacja 2024-06-14

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:21:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 11:41:39 Przyjęcie zmian w Porządku obrad poprzez dodanie pkt.9,10,11,12.- Zakończenie obrad I Sesji Rady. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 11:43:13 Przyjęcie porządku obrad w całości ze zmianami. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 11:44:38 Głosowanie w sprawie ustalenia ilościowego składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 11:45:22 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 11:51:28 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 12:30:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 12:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puck. I Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2024-05-07 12:47:15 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy Puck Pana Marcina Nikranta, w związku z wyborem z dnia 21 kwietnia 2024r. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-07 12:48:42 Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Marcina Nikranta na kadencję 2024-2029. I Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:04:00 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach. II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:09:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck. II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2024 – 2029 II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji na okres kadencji 2024 - 2029 II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:53:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2024 - 2029. II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:59:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2024 rok. II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 11:06:27 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 11:12:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Puck za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Stałych Rady, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów Gminy Puck II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 10:03:13 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad-wprowadzenie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniewo II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2024-05-16 11:14:55 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniewo II (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za